Čvrsti temelji za jak energetski Niš

You are here

Investicije u što bolje funkcionisanje distributivnog sistema na području ogranka Niš svakodnevno se nastavljaju. Direktor niške elektrodistribucije Boban Džunić ističe da je nedavno završen generalni remont jednog od dva transformatora u trafostanici naponskog nivoa 110/10 kV „Niš 5“, koja predstavlja svojevrsno energetsko čvorište kad je u pitanju rasplet 110 kV dalekovoda.

- Normalno funkcionisanje ove trafostanice, koja pokriva jugoistočni deo grada Niša, od velikog je značaja ne samo za žitelje na tom području već i za turističko-rehabilitacioni kompleks u Niškoj banji, fabriku aluminijuma i obojenih metala „Nisal“, kao i za lokaciju Lozni kalem, na kojoj se planira izgradnja novih turističkih sadržaja - napominje Džunić. - Realizacijom ove investicije omogućili smo kvalitetnu i pouzdanu isporuku električne energije kupcima na ovom području, a u tehničkom pogledu ostvarićemo i manje gubitke u mreži, što je imperativ našeg uspešnog poslovanja.

Prema Džunićevim rečima, trafostanica „Niš 5“ izgrađena je još osamdesetih godina sa dva transformatora snage po 20 MVA. Značaj ove investicije, kako direktor ED Niš navodi, ogleda se i u tome što su ovo prvi krupniji zahvati u rekonstrukciji te trafostanice posle toliko godina. To će znatno produžiti njen vek eksploatacije i obezbediti sigurnost u funkcionisanju. Stvoreni su uslovi da se pristupi remontu i drugog transformatora. Radi se i potrebna projektna dokumentacija da se ova transformatorska stanica poveže u prstenu 110 kV dalekovodom sa TS „Niš 2“ naponskog nivoa 400/220/110 kV i TS „Pirot 1“ 110/35 kV i tako napravi prstenasto napajanje.

Ciljevi su pouzdano snabdevanje električnom energijom i obezbeđivanje energetskih preduslova za razvoj privrede i proizvodnje našeg područja - kaže Džunić. - Uskoro će biti stavljena u pogon još jedna trafostanica naponskog nivoa 110 kV, koja je od višestrukog značaja ne samo za područje Niša. Privodi se kraju izgradnja nove transformatorske stanice naponskog nivoa 110/35/10 kV „Niš 15“, na rubu jugozapadnog područja Doljevca, radi pouzdanijeg snabdevanja električnom energijom tog područja i obezbeđivanja energetskih prilika za razvoj privrednih aktivnosti i proizvodnje u ovom delu juga Srbije. U tom delu opštine Doljevac postoje odlični uslovi za razvoj industrijske zone, odnosno novih proizvodnih pogona, kao i za izgradnju manjih naselja.

Ovom transformatorskom stanicom, prema Džunićevim rečima, rešavaju se dugogodišnji problemi u kvalitetu i pouzdanosti snabdevanja kupaca, a doći će i do rasterećenja postojećih kapaciteta. Ova investicija od suštinskog je značaja za korektno funkcionisanje elektroenergetskog distributivnog sistema na području Niša i Doljevca sa širom okolinom.

Planirano energetsko rešenje sa izgradnjom transformatorske stanice 110/35/10 kV „Niš 15“ u Doljevcu, kako kaže Džunić, obezbeđuje veću sigurnost snabdevanja kupaca električnom energijom na tom području, ali se i dugoročno obezbeđuje povećanje porasta potrošnje u tom delu distributivne mreže. Osim toga, drastično će se smanjiti i gubici u mreži. Ukupna investicija izgradnje ove transformatorske stanice, koja obuhvata ujedno i izgradnju priključnih 110 kilovoltnih vodova, cenu izvodnih deonica na 35 kilovoltnom naponu, jednu jedinicu snage 35,1 MVA sa troškovima izgradnje postrojenja, tri polja 110 kV i četiri ćelije 35 kV, iznosi oko 2,6 miliona evra.

- Kvalitetna, pouzdana i stabilna isporuka električne energije do svakog kupca, bez obzira na geografski položaj ili gustinu naseljenosti, jasna je misija ogranka Niš - ističe Džunić.

 

EPS Energija 15. septembar 2016. broj 15