Investicije „EPS Distribucije“

You are here

Temelj razvitka glavnog grada

Realizacija trenutno najvrednije investicije Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucije“, izgradnja trafostanice 110/10 kV „Beograd 41“ i kabla 110 kV za njeno uklapanje u 110 kV mrežu na Novom Beogradu, ušla je u završnu fazu. Radovi se izvode u nadležnosti Sektora planiranja i investicija beogradske „EPS Distribucije“ I planirano je da se kompletan posao završi sredinom septembra.

Trafostanica „Beograd 41“ moćno je izvorište koje će napajati električnom energijom novobeogradske korisnike na širokom potezu, od „Sava centra“ i Sportskog centra „11. april“ do hotela „Hajat“ i „Geneksovih“ apartmana. U TS su završeni elektromontažni radovi, ugrađena je najsavremenija „Simensova” oprema i u toku je ispitivanje. U energetskom delu objekta postavljena su i dva nova transformatora 110/10 kV, koje je proizvela domaća firma „Minel“ iz Ripnja. Sa završetkom radova na izgradnji energetskog dela trafostanice ubrzano se priprema i njeno uklapanje u 10 kV mrežu.

Opremanje poslovnog prostora na oko 4.000 kvadratnih metara, u sklopu TS „Beograd 41“, napreduje predviđenom dinamikom. U budućem poslovnom delu zgrade razvode se elektroinstalacije, obavljaju se zanatski radovi, postavljaju podne obloge. Novi energetsko-poslovni kompleks uklopio se svojim savremenim izgledom u moderan ambijent tog dela Novog Beograda.

U završnoj fazi je i polaganje 110 kV kabla kojim će se uspostaviti pouzdana i kvalitetna veza između nove sto desetke i trafostanica 220/110 kV „Beograd 5“ na Bežanijskoj kosi i 110/10 kV „Beograd 40“ kod hotela „Hajat“.

Visokonaponski podzemni kabl takođe je domaće prozvodnje i polaže se složenom trasom ukupne dužine 6,5 kilometara, koja prolazi kroz centar Novog Beograda. Nabavljene su mape podzemnih instalacija, ali radnici prilikom iskopa rovova za energetski kabl često nailaze na neucrtane instalacije vodovoda, mrežu javne rasvete, telekomunikacione i optičke kablove. Oštećenja su svedena na minimum zahvaljujući iskustvu i pažnji radnika „Elektroizgradnje“ iz Beograda, koji su angažovani na polaganju kabla.

Radi se po fazama da iskopavanje rovova ne bi paralisalo izuzetno frekventan saobraćaj na Novom Beogradu I kablovska trasa je podeljena na 14 deonica. Kada posao bude završen, biće obezbeđeno dvostruko napajanje za obe TS, odnosno centralni deo Novog Beograda. To znači da korisnici neće imati prekide u napajanju ukoliko nastane kvar na 110 kV naponskom nivou.

Energetsko-poslovni objekat na Novom Beogradu biće u septembru kompletno zaokružen sa funkcionalnim sistemima zaštite, dojave požara, kontrole ulaska i elektroenergetske opreme poslednje generacije. Svi sistemi su povezani sa dispečerskim centrom na Slaviji, koji će u svakom trenutku moći da kontroliše funkcionisanje nove sto desetke.

„EPS Distribucija“ gradnjom TS „Beograd 41“ pruža kvalitetnu energetsku osnovu za dalje širenje najsavremenijeg dela prestonice i za planiranu gradnju privrednih i poslovno-stambenih zdanja, poput nano-centra u neposrednoj blizini, nove autobuske stanice kod buvlje pijace i velikog stambenog kompleksa.

 

EPS Energija 14. avgust 2016. broj 14