Kompanija

You are here

Kompanija COMEL danas je organizovana kao stabilan poslovni sistem u četiri profitna centra, prema segmentima tržišta, proizvodima i krajnjim kupcima:

  • za prenos i distribuciju električne energije
  • za proizvodnju električne energije
  • za industriju
  • Transformatori

Osim toga COMEL je osnivač zavisne kompanije COMEL TRANSFORMATORI d.o.o. koja se bavi projektovanjem, proizvodnjom i remontovanjem energetskih transformatora do 420kV.