O NAMA

You are here

Poštovani prijatelji, sadašnji i budući partneri i saradnici,

naša kompanija je osnovana 1990. godine i bavi se proizvodnjom, pružanjem usluga i prodajom proizvoda iz oblasti elektroenergetike. Zahvaljujući dugogodišnjem investiranju i pozitivnim rezultatima, COMEL danas posluje kao profitabilan i stabilan poslovni sistem sa preko 30 zaposlenih i razvijenom materijalnom i organizacionom strukturom.

Naša osnovna polja delatnosti su proizvodnja i isporuka opreme kao i usluge inženjeringa, izvođenja radova i servisiranja rasklopne, merno-regulacione, signalne i zaštitne opreme svih naponskih nivoa.

Od kraja 2015. godine COMEL postaje proizvođač energetskih transformatora do 420kV na osnovu Ugovora o proizvodnoj kooperaciji sa MINEL TRANSFORMATORI a.d. Ripanj. U tu svrhu otvorena je zavisna kompanija COMEL TRANSFORMATORI d.o.o, koja trenutno zapošljava preko 100 radnika sa potrebnim stručnim znanjem u oblasti projektovanja i proizvodnje novih transformatora, kao i remonata postojećih transformatora.

Uz proizvodne resurse fabrike MINEL TRANSFORMATORI i stručnosti ljudi iz COMEL TRANSFORMATORI sposobni smo da ispunimo sve vaše zahteve u pogledu proizvodnje i remonata energetskih transformatora do 420kV.

Kako bismo kvalitetno i pravovremeno odgovorili potrebama naših korisnika i sve izazovnijeg i kompleksnijeg tržišta, opredelili smo se za tim ljudi čiju okosnicu čini mlad i obrazovan kadar podržan iskusnim kolegama. Filozofija našeg poslovanja se prioritetno oslanja na visok kvalitet pruženih usluga i njihovu pravovremenu realizaciju, uz dugoročne  garancije i uvek dostupnu korisničku podršku.

Vaša potreba je naš izazov. Vrhunska usluga  je naša obaveza.

Ukažite nam poverenje i očekujte maksimalno zalaganje i profesionalni pristup u poslovanju našeg tima. Kreativnost, otvorenost i stalne inovacije u našem radu su čvrst garant u ostvarivanju naše misije a to je da zajedno sa vama...

Profesionalno i odgovorno gradimo budućnost.

 

S nadom da ćemo uspešno sarađivati,

Srdačan pozdrav,

 

Zoran Milutinović dipl. ing. generalni direktor

Zoran Milutinović dipl. ing.
generalni direktor