Transformatori

You are here

Od 2013. godine COMEL intenzivno sarađuje sa domaćom fabrikom za proizvodnju energetskih transformatora MINEL TRANSFORMATORI a.d. Ripanj, poznatoj po svojoj proizvodnji na tržištu Srbije i bivše Jugoslavije, ali isto tako i na svetskom tržištu.

2015. godine, COMEL, u kooperaciji sa fabrikom, pokreće proizvodnju energetskih transformatora do 420kV pod starim-novim brendom, a zatim osniva zavisnu kompaniju COMEL TRANSFORMATORI koja trenutno zapošljava preko 100 radnika sa potrebnim stručnim znanjem u oblasti projektovanja i proizvodnje novih transformatora kao i remonata postojećih transformatora koji su već u upotrebi.

Uz proizvodne resurse fabrike MINEL TRANSFORMATORI i stručnost ljudi iz kompanije COMEL TRANSFORMATORI sposobni smo da ispunimo sve vaše zahteve u pogledu proizvodnje i remonata energetskih transformatora.

Save