Druga faza rekonstrukcije TS 110/10 kV „Niš 5

You are here

Uskoro u novom ruhu

Transformatorska stanica „Niš 5“ u niškom naselju „Nikola Tesla” počela je da radi 26. decembra 1989. godine sa dva energetska transformatora snage po 20 MVA, naponskog nivoa 110/10 kV, sa ciljem da električnom energijom snabdeva jugoistočni deo grada. Od tada, kako nam je rekao Dragan Stanković, viši saradnik za nadzor i održavanje u ogranku ED Niš, u toku rada nije bilo većih problema, sve do prošle godine, kada je došlo do havarije na jednom od dva transformatora, takozvanom T-2. To je dovelo do početka prve faze rekonstrukcije TS, odnosno remonta transformatora T-2 koji je početkom oktobra uspešno okončan. Transformator je pušten u rad sapunom snagom i opterećenjem.

Rekonstrukcija tog transformatora rađena je u fabričkim uslovima u fabric transformatora „Minel Komel“ u Ripnju. Stručnjaci u ED Niš navode da je ovim remontom, osim sigurnijeg rada, omogućeno
i smanjenje zračenja, buke I vibracija, ali će i tehnički gubici biti minimalni.

Kako nam je objasnio Stanković, nakon prve, počela je i druga faza rekonstrukcije: remont drugog transformatora, takozvanog T-1, snage takođe 20 MVA, ali se za razliku od remonta prvog transformatora, ovaj remont obavlja u okviru TS. Pored poslova dihtovanja, farbanja, sušenja trafo-ulja i provere funkcionalnosti ostale opreme, radi se i na zameni teretne sklopke. Posao je preko javnog tendera dobila firma „Elektroizgradnja“ iz Beograda. Planirano je da radovi traju do 25. oktobra, a vrednost je oko 35 miliona dinara.

Po okončanju remonta transformatora T-1, kako napominje Dragan Stanković, krenuće se u treću fazu radova, odnosno u rekonstrukciju dovodno-izvodnog polja na 110 kV. Postupak javnog tendera za nabavku materijala je završen i nabavljena je oprema u vrednosti od 30 miliona dinara. Predstoji priprema i objavljivanje javnog tendera za izvođača radova, a za to su obezbeđena sredstva.

– Kada budu završeni svi radovi, transformatorska stanica 110/10 kV „Niš 5“ biće kompletno rekonstruisana i spremna za veći protok snage i energije na dobrobit svih kupaca - kaže Stanković.

EPS Energija 16. oktobar 2016. broj 16