NN oprema

You are here

NN oprema – do 1kV

-Prekidači i rastavljači

-Merni transformatori – strujni, naponski

-NN osigurači

-Komandno – Upravljački – Signalni uređaji

-Kontrola i zaštita motora

-Relejna zaštita

-Proizvodi za montažu na DIN šinu

-Kablovi - energetski, telekomunikacioni, komandno-signalni

-Bakarna užad i pletenice

-Merni instrumenti – analogni, digitalni

-Besprekidno napajanje – UPS, invertori, ispravljači, DEA, AKU baterije

-NN postrojenja za kompenzaciju reaktivne snage

-NN postrojenja – konfiguracije i opreme u skladu sa projektnom dokumentacijom Investitora

Iskra

Končar

ABB

Schneider Electric

Siemens