Industrijska oprema

You are here

Zamena generatorskog prekidača

Zamena generatorskog prekidača na bloku B1

Investitor – TE-KO Kostolac B

Godina – 2016

U okviru modernizacije bloka 1 u Termoelektrani Kostolac B, izvšena je zamena postojećeg generatorskog prekidača. Projekat je obuhvatao demontažu starog generatorskog prekidača, montažu i puštanje u rad FKG1X novog prekidača. Prekidač je sinhnonizovan sa postojećim generatorom na 22kV, dok je stuja prekidača povećana na 15kA, kako bi prekidač u budućnosti bio kompatibilan sa generatorom za koji se očekuje da bude modernizovan. Tokom projekta izvšena su fabrička ispitivanja generatorskog prekidača u fabrici GE (Lion, Francuska), a takođe je završena i obuka osoblja TE-KO Kostolac B za rukovanje i korišćenje generatorkog prekidača FKG1X. Projekat je realizovan kao konzorcijum Comel-a i General Electric-a.

Projekat je realizovan tokom 2016. godine.

Isporuka elektro ormana

Isporuka elektro ormana za potrebe Odvodnjavanja

Investitor – RB Kolubara Tamnava Zapadno polje

Godina – 2015

U okviru glavnog projekta Odvodnjavanja rudarskog kopa Tamnava Zapadno polje izvšeno je projektovanje i isporuka elektro ormana za napajanje i regulisanje rada pumpi. Isporuka je obuhvatala i električne motore sa pratećom opremom. Ukupno je isporučeno 10 ormana snage 200kW, 7 ormana snage 132kW i 12 ormana snage 37kW.

Projekat je realizovan u roku do 120 dana.

Odlagač 3

Revitalizacija rudarske mašine Odlagač 3 (BRs/Ars 1600)

Investitor – RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje

Godina – 2015.

Tokom 2015. godine izvena je revitalizacija energetkse i industrijske opreme rudarske mašine Odlagač 3 BRs/Ars 1600 u RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje. Projekat revitalizacije obuhvatao je isporuku opreme (transfrormatori, frekventni regulatori, PLC, kablovi, motori, SN i NN oprema), montažu, ispitivanje i puštanje u rad. Isporuka dobara je izvšena u roku od 120 dana. Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad završeno je za 45 dana.

Rudarska mašina Odlagač 3 BRs/Ars 1600 je prva mašina koja je kompletno revitalizovana i puštena u rad posle majskih poplava 2014. godine. Projekat je realizovan u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom (katedrom za elektromotorne pogone).

Bandwagen 4

Revitalizacija rudarske mašine Bandwagen 4 (BRs1400 35/50.1)

Investitor – RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje

Godina – 2016

U saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom (katedrom za elektromotorne pogone) početkom 2016. godine, izvšena je kompletna revitalizacija elektro opreme i upravljačkog sistema rudarske mašine Bandwagen 4 u RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje. Prema potpisanom ugovoru isporučena je sva neophodna energetska i industrijska oprema (transfrormatori, frekventni regulatori, PLC, kablovi, motori, SN i NN oprema), izvšena montaža, ispitivanje i puštanje u rad mašine.

Kompletna isporuka opreme zavšena je u roku od 6 meseci, dok je puštanje u rad obavljeno za 45 dana.

PROIZVODI

PRODAJNI PROGRAM

Prodajni program COMEL obuhvata širok opseg proizvoda svih naponskih nivoa, specifične industrijske opreme, automatizacije i besprekidnog napajanja.

U zavisnosti od potreba i želja krajnjeg korisnika COMEL u svojoj ponudi pruža mogućnost izbora više proizvođača, među kojima su zastupljeni svi poznati svetski brendovi iz oblasti elektroenergetike i industrijske kontrole.

Posebnu snagu kompanije čine veoma dobro razvijeni partnerski odnosi koji su u proteklom periodu poslovanja ostvareni sa najpoznatijim svetskim, regionalnim i domaćim proizvođačima. Obim ostvarene saradnje sa kompanijama kao što su Siemens, ABB, Schneider Electric, GE (Alstom), pokazuje širinu koju COMEL pruža svojim klijentima kada je u pitanju mogućnost izbora elektroopreme najuglednijih svetskih proizvođača. Čvrste veze i uspešna dugoročna saradnja sa pomenutim brendovima, obezbedila je našim kupcima najbolje uslove kupovine proizvoda ovih proizvođača.

Bliska saradnja i plasman robe domaćih proizvođača predstavlja važan segment našeg prodajnog programa.

Krajem 2015. godine COMEL pokreće sopstvenu proizvodnju energetskih transformatora do 420kV, u skladu sa Ugovorom o proizvodnoj kooperaciji sa MINEL TRANSFORMATORI a.d. Ripanj.

Stranice