NN oprema

You are here

Odlagač 3

Revitalizacija rudarske mašine Odlagač 3 (BRs/Ars 1600)

Investitor – RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje

Godina – 2015.

Tokom 2015. godine izvena je revitalizacija energetkse i industrijske opreme rudarske mašine Odlagač 3 BRs/Ars 1600 u RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje. Projekat revitalizacije obuhvatao je isporuku opreme (transfrormatori, frekventni regulatori, PLC, kablovi, motori, SN i NN oprema), montažu, ispitivanje i puštanje u rad. Isporuka dobara je izvšena u roku od 120 dana. Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad završeno je za 45 dana.

Rudarska mašina Odlagač 3 BRs/Ars 1600 je prva mašina koja je kompletno revitalizovana i puštena u rad posle majskih poplava 2014. godine. Projekat je realizovan u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom (katedrom za elektromotorne pogone).

Bandwagen 4

Revitalizacija rudarske mašine Bandwagen 4 (BRs1400 35/50.1)

Investitor – RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje

Godina – 2016

U saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom (katedrom za elektromotorne pogone) početkom 2016. godine, izvšena je kompletna revitalizacija elektro opreme i upravljačkog sistema rudarske mašine Bandwagen 4 u RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje. Prema potpisanom ugovoru isporučena je sva neophodna energetska i industrijska oprema (transfrormatori, frekventni regulatori, PLC, kablovi, motori, SN i NN oprema), izvšena montaža, ispitivanje i puštanje u rad mašine.

Kompletna isporuka opreme zavšena je u roku od 6 meseci, dok je puštanje u rad obavljeno za 45 dana.

NN oprema

NN oprema – do 1kV

-Prekidači i rastavljači

-Merni transformatori – strujni, naponski

-NN osigurači

-Komandno – Upravljački – Signalni uređaji

-Kontrola i zaštita motora

-Relejna zaštita

-Proizvodi za montažu na DIN šinu

-Kablovi - energetski, telekomunikacioni, komandno-signalni

-Bakarna užad i pletenice

-Merni instrumenti – analogni, digitalni

-Besprekidno napajanje – UPS, invertori, ispravljači, DEA, AKU baterije

-NN postrojenja za kompenzaciju reaktivne snage

-NN postrojenja – konfiguracije i opreme u skladu sa projektnom dokumentacijom Investitora

Iskra

Končar

ABB

Schneider Electric

Siemens

 

Stranice