Transformatori

You are here

Razvodno postrojenje 220 kV

Rekonstrukcija razvodnog postrojenja 220 kV u RHE Bajina Bašta – polje transformatora sopstvene potrošnje RHE

Investitor – JP EPS, Ogranak Drinsko-Limske HE, HE Bajina Bašta

Godina – 2015/2016

U okviru rekonstrukcije razvodnog postrojenja 220kV u RHE Bajina Bašta isporučeni su, ugrađeni i ispitani strujni merni transformatori proizvođača PFIFFNER, Švajcarska i rastavljači proizvođača  ALSTOM (GE) Italija. Pre isporuke izvršena su fabrička prijemna ispitivanja u fabrikama proizvođača u prisustvu predstavnika Investitora.

Blok transformatori

Investitor – EPS

-HE Uvac – 123/10,5kV, Ynd5, 48MVA

-HE Vrla 2, 3 –123/6,3 kV, Ynd5, 20MVA

110kV

Investitor – EPS Distribucija Beograd

-TS 110/10kV Beograd 41 – Blok 32 – 110±11x1,5%/10,5kV, YNd5, 40MVA

-TS 110/35/10kV Kosjerić – 110±11x1,5%/36,75/10,5kV, YNyn0d5, 31,5MVA

-TS 110/10kV Kragujevac 5 – 110±11x1,5%/10.5/10,5 kV, YNyn0d5, 31,

-TS 110/35/20kV Ljig – 110±11x1,5%/36,75/21kV, YNyn0d5, 31,5MVA.

-TS 110/35/10kV Gornji Milanovac – 110±11x1,5%/36,75/10,5kV, YNyn0d5, 31,5MVA

-TS 110/20kV Vladimirci – 110±11x1,5%/21kV, YNd5, 31,5MVA

-TS 110/20/10kV Futog – 110±10x1,6%/21/10,5kV, YNyn0d5, 31,5MVA

-TS 110/20/10kV Bačka Palanka – 110±10x1,6%/21/10,5kV, YNyn0d5, 31,5MVA

Investitor – EPS

-TE Kolubara A, Veliki Crljeni – 110±10x1,5%/6,3kV, YNy0, 12MVA

35kV

Investitor – EPS Distribucija Beograd

-TS 35/10kV Mali Zvornik – 35/10,5kV, Dyn5, 4MVA

-TS 35/10kV Ćuprija 4 – 35/10,5kV, Dyn5, 8MVA

-TS 35/10kV Zemun Centar – 35/10,5kV, Dyn5, 12,5MVA

Investitor – EPCG FC Distribucija – Crna Gora

-TS 35/10kV Jezerine – 35/10,5kV, Dyn5, 8MVA 

Energetski transformatori

MINEL TRANSFORMATORI su tokom prethodnog perioda rada fabrike, za 60 i više godina, isporučili preko 2.000 komada energetskih transformatora, raznih naponskih nivoa i nominalnih snaga.

U periodu od 2014. godine i saradnje kompanija COMEL i MINEL TRANSFORMATORI, obnovljena je proizvodnja i isporučeno je više desetina komada energetskih transformatora.

Odlagač 3

Revitalizacija rudarske mašine Odlagač 3 (BRs/Ars 1600)

Investitor – RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje

Godina – 2015.

Tokom 2015. godine izvena je revitalizacija energetkse i industrijske opreme rudarske mašine Odlagač 3 BRs/Ars 1600 u RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje. Projekat revitalizacije obuhvatao je isporuku opreme (transfrormatori, frekventni regulatori, PLC, kablovi, motori, SN i NN oprema), montažu, ispitivanje i puštanje u rad. Isporuka dobara je izvšena u roku od 120 dana. Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad završeno je za 45 dana.

Rudarska mašina Odlagač 3 BRs/Ars 1600 je prva mašina koja je kompletno revitalizovana i puštena u rad posle majskih poplava 2014. godine. Projekat je realizovan u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom (katedrom za elektromotorne pogone).

TS 110/10kV

TS 110/10kV Beograd 41 – Blok 32

Investitor – EPS Distribucija Beograd

Godina – 2016.

U okviru izgradnje nove TS 110/10kV Beograd 41 – Blok 32 isporučena su dva energetska transformatora 110±11x1,5%/10,5kV, YNd5, nominalne snage 40MVA. Ugovarač kompletnog projekta je bio konzorcijum SIEMENS d.o.o Beograd i Elektromontaža Kraljevo.

Transformatori su isporučeni i pušteni u rad tokom 2016 godine.

Bandwagen 4

Revitalizacija rudarske mašine Bandwagen 4 (BRs1400 35/50.1)

Investitor – RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje

Godina – 2016

U saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom (katedrom za elektromotorne pogone) početkom 2016. godine, izvšena je kompletna revitalizacija elektro opreme i upravljačkog sistema rudarske mašine Bandwagen 4 u RB Kolubara, Tamnava, Zapadno polje. Prema potpisanom ugovoru isporučena je sva neophodna energetska i industrijska oprema (transfrormatori, frekventni regulatori, PLC, kablovi, motori, SN i NN oprema), izvšena montaža, ispitivanje i puštanje u rad mašine.

Kompletna isporuka opreme zavšena je u roku od 6 meseci, dok je puštanje u rad obavljeno za 45 dana.

Blok transformatori

Investitor – EPS

-HE Uvac – 123/10,5kV, Ynd5, 48MVA

-HE Vrla 2, 3 –123/6,3 kV, Ynd5, 20MVA

110kV

Investitor – EPS Distribucija Beograd

-TS 110/10kV Beograd 41 – Blok 32 – 110±11x1,5%/10,5kV, YNd5, 40MVA

-TS 110/35/10kV Kosjerić – 110±11x1,5%/36,75/10,5kV, YNyn0d5, 31,5MVA

-TS 110/10kV Kragujevac 5 – 110±11x1,5%/10.5/10,5 kV, YNyn0d5, 31,

-TS 110/35/20kV Ljig – 110±11x1,5%/36,75/21kV, YNyn0d5, 31,5MVA.

-TS 110/35/10kV Gornji Milanovac – 110±11x1,5%/36,75/10,5kV, YNyn0d5, 31,5MVA

-TS 110/20kV Vladimirci – 110±11x1,5%/21kV, YNd5, 31,5MVA

-TS 110/20/10kV Futog – 110±10x1,6%/21/10,5kV, YNyn0d5, 31,5MVA

-TS 110/20/10kV Bačka Palanka – 110±10x1,6%/21/10,5kV, YNyn0d5, 31,5MVA

Investitor – EPS

-TE Kolubara A, Veliki Crljeni – 110±10x1,5%/6,3kV, YNy0, 12MVA

Stranice